Open VLD is een progressief liberale en centrumrechtse partij, met als uitgangspunt de vrijheid van de mens.
De huidige voorzitter is Gwendolyn Rutten. Maar waar staat Open VLD nu juist voor?

De afkorting VLD staat voor Vlaamse Liberalen en Democraten. Vlaanderen is voor Open VLD het eerste en voornaamste beleidsniveau, maar moet functioneren in een sterk België. Met de toevoeging “Open” voor de afkorting benadrukken de Vlaamse liberalen dat ze resoluut kiezen voor een open samenleving.

Voor de Open VLD is vrijheid hét uitgangspunt. Dit zowel op persoonlijk als op economisch vlak. Open VLD vindt dat zij die initiatief nemen zoveel mogelijk ruimte moeten krijgen en zo weinig mogelijk tegenwerking en barrières mogen tegenkomen. Vanuit de liberale visie pleiten ze ook voor de gelijkheid tussen iedereen. Iedereen verdient dezelfde kansen: autochtonen, allochtonen, gehandicapten en in het algemeen minderheden. Neen tegen racisme, neen tegen discriminatie. Het stemrecht voor vrouwen, gelijke verdiensten tussen man en vrouw, respectvolle behandeling van vreemdelingen, huwelijk voor iedereen, het zijn allemaal punten die hieruit volgen en die mede mogelijk zijn gemaakt door Open VLD.

Een gezonde economie, met veel ruimte voor vrij ondernemerschap vormt voor Open VLD de bouwsteen voor onze welvaart. De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individuele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen. Belastingen en lasten moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Liberalen vinden echter wel dat wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, recht heeft op een menswaardig bestaan. Hiertegenover staan ze wel voor een solidariteit langs beide kanten. Kansen moeten gegeven worden door de maatschappij, maar moeten ook gegrepen worden door het individu.

Gwendolyn-rutten-1379344162

 

Via deze link ga je naar de website van de partij.

Deze partij heeft ook een jongerenbeweging: meer info hier.  

 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!