De overheid in België werkt op verschillende niveaus: je hebt provinciale, lokale, federale en regionale bevoegdheden. In dit artikel zoomen we in op de regionale bevoegdheden.

Het regionale niveau? Waarover hebben we het dan? In dit geval spreken we over de regionale overheden: Vlaanderen, Wallonië en het Brussels-Hoofdstedelijk gewest. Vlaanderen heeft heel wat bevoegdheden, en dat nog meer sinds de zesde staatshervorming.  Het Vlaamse Gewest heeft bevoegdheden over plaatsgebonden aangelegenheden, de Vlaamse Gemeenschap over persoonsgebonden aangelegenheden! Best handig dat je het verschil kent, niet? 

Bevoegdheden van het Vlaamse Gewest

 • Ruimtelijke ordening: ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen
 • Wonen en huisvesting: sociale woningbouw, financiële ondersteuning van wonen, woninghuur, woonfiscaliteit, ...
 • Leefmilieu: bescherming van het leefmilieu, afvalstoffenbeleid, elektrische voertuigen en laadpunten, ...
 • Landinrichting en natuurbehoud: ruilverkaveling, parken, bossen, jacht, visvangst, ...
 • Waterbeleid: drinkwater, zuivering afvalwater, riolering, ...
 • Landbouw en zeevisserij: steun aan land- en tuinbouwbedrijven, duurzame landbouw, promotie van voeding, pachtwetgeving, landbouwrampenfonds, ...
 • Economie: steun en advies aan bedrijven, handelsvestiging en handelshuur, prijsbeleid en buitenlandse handel, ...
 • Toerisme
 • Dierenwelzijn
 • Energiebeleid: distributie elektriciteit en aardgas, bevordering rationeel energiegebruik, ...
 • Gemeenten, provincies en intercommunales: administratief toezicht op werking, financiën en personeel, stedenbeleid, lokale en provinciale verkiezingen, ...
 • Tewerkstelling: arbeidsbemiddeling, werkgelegenheidsprogramma's, activeringsbeleid, economische migratie, dienstencheques, betaald educatief verlof, ...
 • Openbare werken en vervoer: wegen, waterwegen, zeehavens, regionale luchthavens, streekvervoer, rijopleiding en -examens (met uitzondering van rijbewijzen), technische keuring, scheepvaartcontrole
 • Wetenschappelijk onderzoek over de eigen bevoegdheden
 • Internationale aangelegenheden betreffende de eigen bevoegdheden en ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel.

Bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap

 • Cultuur: taalgebruik, kunsten, cultureel erfgoed, musea, bibliotheken, media en sport
 • Onderwijs: bijna alle aspecten van het onderwijsbeleid, met uitzondering van de federale residuele onderwijsbevoegdheden, zoals de leerplicht
 • Gezondheidszorg: erkenning van zorgverstrekkers en zorginstellingen, kwaliteitsbewaking van zorginstellingen (eerstelijnszorg, ziekenhuizen, preventieve gezondheidszorg, thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en verslaving), hulp aan bejaarden en preventie
 • Bijstand aan personen: jeugdbescherming, jeugdbeleid, gezinsbeleid en kinderopvang, gezinstoelagen (bv. kinderbijslag, geboortepremie en adoptiepremie), bejaarden- en gehandicaptenbeleid, het gelijkekansenbeleid en de integratie van migranten
 • Justitie: vervolgingsbeleid, jeugdsanctierecht, eerstelijns juridische bijstand en justitiehuizen.

Meer weten over de Vlaamse overheid? Gewoon even hier klikken. 

Over het onderling verschil tussen de niveaus lees je binnenkort meer op bpolitix.be! 

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/werking-vlaamse-overheid

 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!