Artikels

In tegenstelling tot de meeste andere landen van de wereld waaronder Nederland, Spanje en Frankrijk geldt hier in België nog steeds de stemplicht. Vanaf 18 jaar is elke Belg verplicht te stemmen bij verkiezingen. Al is er natuurlijk niets dat ons belet om blanco of ongeldig te stemmen, daarom spreekt men liever van opkomstplicht dan van stemplicht. Maar waarom zouden we nu juist onze stem moeten uitbrengen?

Blanco of ongeldig stemmen is makkelijk, je hoeft niet na te denken over waarden of de toekomst. Je kan je makkelijk van de verantwoordelijkheid ontdoen door te beweren dat het toch allemaal niets uitmaakt, dat wij er toch niets over te zeggen hebben. En daar valt iets over te zeggen, denken we aan de gemeenteraad in Kortrijk waar de grootste partij (CD&V) nu oppositie voert of het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang dat de partij ervan weerhoudt in de regering te komen.

Toch maakt elke stem een verschil. Er moet een meerderheid gevormd worden die zal regeren.

Het is nodig dat iedereen zijn verantwoordelijk opneemt en zijn stem uitbrengt, want als je blanco of ongeldig stemt dan werk je al de vooroordelen over stemmen, coalities en politiek in de hand. De kiezer heeft veel meer macht in handen dan hij vaak beseft. Het is dan ook noodzakelijk dat hij die macht aanwendt in het stemhokje en de politici aan hun beloften en verantwoordelijkheden herinnert.

In plaats van te klagen over late bussen, zoek een partij die de uitbreiding van het openbaar vervoer steunt. Steunt u het huidige beleid? Steun hen dan ook in het stemhokje. Hebt u niets dan klachten over de gang van zaken, stem dan anders. Neem initiatief! Ontdek nieuwe partijen, partijen waarvan je de standpunten nog niet eerder bekeken of gehoord hebt, zoek de standpunten van een vertrouwde partij nog eens op, praat met vrienden en familie over jouw visie en ontdek op die manier welke normen en waarden voor jouw belangrijk zijn. Bijvoorbeeld “kan euthanasie voor kinderen of niet?” Wanneer je antwoorden hebt op die vragen wordt het ook makkelijker te bepalen op welke partij te stemmen.

Maar denk ook na over je toekomst en besef dat veel van die aspecten zoals werk, pensioen, milieu en heel veel andere zaken afhangen van jouw en mijn stemkeuze. Het is belangrijk over zulke zaken een mening te hebben en die te laten horen. Stemmen is voor ons de uitgesproken kans om onze stem te laten horen, noch op Facebook, noch op Twitter, maar op papier. Geef democratie niet uit handen, overal ter wereld strijden mensen voor hun stem in het beleid! We maken deel uit van het systeem, wij beslissen wie onze idealen verdedigt. Wij beslissen welk beleid uitgestippeld wordt!

Be Young, Be Critical, BPolitix! 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

Meer artikels

De legalisering van cannabis

Sara Van Genechten 01.14.2014

Bij de naam Cannabis denken de meeste jongeren...

Internationale reeks: Centraal- en Oost-Afrika

Jorg Sierens 01.28.2014

Wat als je niet geboren was in België, maar in...

Internationale reeks: Thailand

Jorg Sierens 02.05.2014

Wat als je niet geboren was in België, maar in...

Internationale reeks: Zuid-Soedan

Jorg Sierens 02.02.2014

Wat als je niet geboren was in België, maar in...

Statuut Student-Ondernemer

Arnaud Hoornaert 04.11.2014

Je bent jong en je wil wat? Een bedrijfje runnen en...

Waarom stemmen?

Sara Van Genechten 01.23.2014

In tegenstelling tot de meeste andere landen van de...

BPolitix op Facebook!