Er zijn heel wat wetten. Maar hoe komen ze tot stand? Ze komen niet alleen vanuit onze regeringen, maar ook vanuit Europa. Vijf instellingen spelen daarbij een belangrijke rol. In dit artikel kom je te weten hoe een Europese wet werkelijkheid wordt. 

 De Europese besluitvorming begint helemaal bij de Europese Commissie, die bestaat uit 28 commissarissen. Zij hebben het initiatiefrecht, wat wil zeggen dat zij wetsvoorstellen doen. Dat wetsvoorstel wordt dan door de Raad van Ministers en het Europees Parlement besproken. De Raad van Ministers bestaat uit 10 Ministerraden per domein, zoals bv. justitie of milieu, en elks 28 leden. In het Europees Parlement zitten afgevaardigden die jij kan kiezen! Tenminste, als je 18 jaar bent toch. Samen zijn ze de wetgevende macht, omdat zij beslissen of het wetsvoorstel van de Europese Commissie wordt uitgevoerd.

 Wordt een wetsvoorstel goedgekeurd, dan is het de taak van de Europese Commissie om die uit te voeren. Eigenlijk staan zij dus in voor het dagelijks beheer van de EU.

Eenmaal uitgevoerd hebben zij ook een controlerecht, wat wil zeggen dat ze de lidstaten en ook bedrijven gaan controleren of zij ook wel effectief die wet naleven.
Maar dat wordt ook gedaan door het Europees Hof van Justitie, de vierde instelling. Zij gaan ook toezien of iedereen de Europese wetgeving wel naleeft. Dat is echter niet het enige dat zij doen. Moesten er conflicten zijn tussen lidstaten, zijn het ook de rechters van het Europees Hof van Justitie die daarover uitspraken doen.

De vijfde en laatste instelling die nog mee in de Europese besluitsvorming zit, is de Europese Raad. Deze ken je wel van alle grote mannen, alsook vrouwen die hierin zetelen, zoals bijvoorbeeld Herman Van Rompuy. Zij zijn degenen die de toekomst uitstippelen voor de EU, en daarbij horen soms wetten. Zo vraagt de Europese Raad aan de Europese Commissie om daar een wetsvoorstel over in te dienen.

En zo is de cirkel rond, en zijn de wetten gevormd. 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!