In een wereld waarin internationale politiek voeren steeds belangrijker wordt, is het sluiten van verdragen van groot belang. Instellingen als de NAVO, Verenigde Naties of Wereldhandelsorganisatie zijn maar enkele voorbeelden van de toenemende globalisatie in de politiek. De organisatie die onze – Belgische – levens het meest bepaalt, is echter de Europese Unie.

Sinds de oprichting ervan in 1958, waar België reeds bij was, is het belang van de EU enkel maar toegenomen. Haast alles wat wij als natie betekenen is ondergeschikt aan deze Europese alliantie. Van economie (Europese Centrale Bank en de Europese Rekenkamer) tot recht (Europese Hof van Justitie). De werking van de Unie is in die mate complex dat weinig EU-burgers door het bos de bomen nog kunnen zien. BPolitix vekrlaart jou het een en ander. 

De algemene werking van de Europese Unie

Uiteraard is het van groot belang om wat inzicht te krijgen in de structuur van de EU. Er zijn drie belangrijke instellingen die het fundament vormen. Om het overzicht te bewaren houden we het voorlopig dan ook op onderstaande drie.

Het Europees Parlement (EP)
Wat?
Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de Europese Unie. Er zetelen 766 parlementariërs, die elke 5 jaar via rechtstreekse verkiezingen worden verkozen. De vergaderingen van het Europees Parlement worden zowel in Straatsburg als in Brussel gehouden.

Bevoegdheden?
Het Europees Parlement stemt over de wetten die zijn voorgesteld door de Europese Commissie. Verder is het EP ook een controleorgaan, het adviseert de andere organen en grijpt in waar nodig. Op sommige terreinen mag het EP enkel advies uitbrengen. Ten slotte heeft het Europees Parlement ook de bevoegdheid de ministers van de Europese Commissie te benoemen en dient elk jaar de begroting te worden goedgekeurd.

De Europese Raad (ER)
Wat?
De Europese Raad (beter bekend als Europese top) is het belangrijkste politieke orgaan van de EU. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

Bevoegdheden?
De Europese Raad heeft veel invloed op de politieke agenda van de EU, maar heeft geen wetgevende bevoegdheid. Zij stuurt de ontwikkeling van de Europese Unie. Ook zet ze de algemene politieke koers uit die gevolgd moet worden. De Europese Raad vergadert ten minste 4 keer per jaar.

De Europese Commissie (EC)
Wat?
De Europese Commissie is een onafhankelijk orgaan dat instaat voor het algemeen belang van de Unie. Het EP kiest de voorzitter van de Europese Commissie. In overleg met de voorzitter worden daarna 28 leden gekozen. Deze mensen hebben vaak al een belangrijke politieke functie vervuld in hun land van herkomst. Zij krijgen in principe geen instructies van hun regeringen (in wezen gebeurt dit soms wel). Het Europees Parlement moet zijn fiat geven voor de Europese commissie als geheel.

Bevoegdheden?
De Commissie maakt wetsvoorstellen en is er verantwoordelijk voor dat de lidstaten de besluiten van de Raad van de EU en het Europees Parlement correct uitvoeren.

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!