De Partij van de Arbeid of in het kort PVDA is een marxistische, of zoals de partij het zelf noemt ‘een eigentijdse communistische partij’ die ijvert naar een socialistische of communistische staat. Peter Mertens is sinds 2008 de voorzitter.


“De mensen eerst”. De PVDA verdedigt de arbeidersklasse. Ze streven naar een eenmaking. Een arbeid, één loon. Vervolgens vragen ze het sociale bezit van de grote productiemiddelen. Grote bedrijven, landerijen, communicatie- en transportmiddelen moeten allemaal in gemeenschappelijk bezit gebracht worden. Van daaruit kan dan aan een geplande economie gebouwd worden. Nog op economisch vlak wil de PVDA afdankingen verbieden voor winstgevende bedrijven, zorgen voor extra jobs in openbare diensten en een openbare bank oprichten. Ten slotte zouden ze een miljonairstaks invoeren en de prijzen voor voeding plafonneren. 
Op staatkundig vlak vertaalt hun visie zich in een “veel rijkere visie op het begrip democratie”. Het volk moet meer deelnemen aan de politiek, het volk moet de macht krijgen. Op alle niveaus, de wijk, het bedrijf, de provincie en het land moet de werkende klasse het beleid kunnen bepalen. Verkozenen zouden aan een gewoon moeten werken en afzetbaar moeten zijn. Ze spreken van een ‘socialistische, participatieve democratie’ en van een ‘socialistische staat.

 

Peter Mertens, Voorzitter

Via deze link ga je naar de website van de partij.

Deze partij heeft ook een jongerenbeweging: meer info hier.  

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!