In deze editie van Politiek voor Dummies nemen we een kijkje naar de partijen van Vlaanderen. Vooraleer we het kunnen hebben over de partijen die het politieke landschap voor Vlaanderen bepalen, moeten we teruggrijpen naar de ‘roots’. De basis is de onderverdeling links - rechts, met daartussen al de schakeringen. 

Links

Historisch gezien duidt links op een meer progressieve visie. In de 19de eeuw werden de liberalen gezien als progressief, maar naargelang zij meer en meer de burgerij vertegenwoordigden en daarmee conservatiever werden, ging die rol naar het socialisme. De rechterzijde daarentegen wordt traditioneel gezien als de conservatieve zijde, vroeger vertegenwoordigd door de katholieken. 

De linkerzijde kiest resoluut voor gelijkwaardigheid en een gelijke verdeling van inkomen, kennis en macht. Verder is de bescherming van de zwakken een belangrijk actiepunt. Om dit te verwezenlijken, zijn zij voorstander van een actieve overheid die die gelijkheid nastreeft door regelgeving en een progressief en herverdelend belastingssysteem. Zij vinden dat je enkel vanuit solidariteit een stevige maatschappij kan opbouwen. Een maatschappij die solidariteit gaat versterken in tijden van crisis, want dat is net wanneer je die nodig hebt. Binnenin links heb je weer kleurschakeringen, met als uitersten centrum-links en communisme. Communisme drijft de solidariteit door naar elke laag van de maatschappij. Zij streven naar absolute gelijkheid en zien daarom het kapitalistisch systeem als absoluut not done. Daartegenover heb je dan centrum-links, zij zijn iets gematigder. Ze beseffen dat voor een solidaire gemeenschap men een sterke, kapitalistische economie nodig heeft. 

Rechts

Aan de rechterzijde van dat politieke veld wordt dan weer gestreefd naar vrijheid, en dit op individueel en economisch vlak. Ze benadrukken de belangen van het individu en het bedrijfsleven. Om die vrijheid te vrijwaren, zijn zij voorstander van een passieve overheid, die zo weinig mogelijk tussenkomt en zoveel mogelijk de vrije markt zijn werk laat doen. Volgens hen is een gezonde economie onontbeerlijk, dit door bvb het aanmoedigen van ondernemerschap. Hoe meer je naar het extreme gaat van rechts, hoe meer de focus ligt op veiligheid voor de burger en een conservatieve geest. Extreemrechts is zeer nationalistisch ingesteld en maakt van veiligheid een prioriteit dat vaak samen gaat met de anti-islamisering van Vlaanderen.

Tenslotte heb je het centrum, het middenveld. Daar ligt men letterlijk tussen de twee kampen. Hier gelooft men dat een sterke solidariteit samen gaat en moet samengaan met een bloeiende economie. In tijden van moeilijkheid zullen ze niet altijd opteren voor een grotere solidariteit, maar zoeken ze een balans tussen economische en solidaire maatregelen.

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!