Als we het woord minister definiëren, komen we bij een persoon die deelneemt aan de regering van het land waarin hij woont en leiding geeft aan een ministerie. In dit artikel zoomen we in op de ministerposten van de federale regering. 

Ministers versus staatssecretarissen 

Eerst en vooral hoeft een minister geen verkozene te zijn, dit noemt men ook wel een technocraat. Als men wel verkozen is, neemt men ontslag uit het parlement en wordt de minister opgevolgd door iemand anders van zijn partij. Wanneer men zijn ministerfunctie neerlegt, eist men zijn zitje in het parlement weer op.  De Grondwet bepaalt dat er maximum 15 ministers mogen zijn. Daarnaast heb je ook nog staatssecretarissen die aan een minister en zijn ministerie worden toegevoegd. Deze beschikken over dezelfde bevoegdheden als ministers, maar moeten gezien worden als onderministers, omdat ze belast zijn met een specifiek onderdeel van het beleid. 

Federale ministers

 • De belangrijkste minister is de Eerste Minister, ondersteund door een aantal vice-Eerste ministers. Hij of zij leidt de regering en zit de ministerraad voor. De Eerste Minister vertegenwoordigt de regering en is het politieke gezicht van België ten opzichte van de wereld. Als de Eerste Minister zijn ontslag geeft, impliceert dit meestal de val van de regering

      In de federale regering hebben we de volgende ministers: 

 • De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
 • De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
 • De Minister van Landsverdediging
 • De Minister van Pensioenen
 • De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
 • De Minister van Sociale Zaken en Gezondheid
 • De Minister van Middentand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
 • De Minister van Justitie
 • De Minister van Begroting 
 • De Minister van Werk
 • De Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking
 • De Minister van Financiën

     Er zijn ook nog enkele staatssecretarissen: 

 • Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit 
 • Staatssecretaris voor Staatshervorming 
 • Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap 
 • Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid
 • Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling 
 • Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
 • Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van Openbare Diensten 
 • Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude

Wil je weten wie welke functie uitoefent? Neem dan een kijkje via deze link

 

Deel dit artikel

Powered by CoalaWeb

BPolitix op Twitter

BPolitix op Facebook!